W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → dr Maciej Kozłowski, dr hab. Roman Szwed

Fizyka a Internet – 30 lat www

dr dr hab. Maciej Kozłowski, Roman Szwed

Dr Maciej Kozłowski jest astronomem; od 1968 r. pracował naukowo w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1983 r. w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię ewolucji gwiazd, oraz teorię dysków materii rotującej wokół gwiazd i wokół czarnych dziur. Jest też współinicjatorem budowy w Polsce rozległej akademickiej sieci komputerowej Bitnet/EARN i dołączenia jej do sieci światowych (1989), a następnie współinicjatorem polskiego Internetu (1991). W latach 1991-1993 był członkiem działającego przy Uniwersytecie Warszawskim czteroosobowego Zespołu Koordynacyjnego ogólnopolskiej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), którego przewodniczącym był prof. Tomasz Hofmokl (fizyk z UW). Po utworzeniu w 1993 r. jednostki badawczo-rozwojowej NASK (obecnie Państwowy Instytut Badawczy) pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a w latach 1999-2009 był jej dyrektorem. W latach 1993-1999 był przewodniczącym Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie WARMAN. Wyróżniony m.in. nagrodą Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2011) „za 20 lat pozytywistycznej pracy na rzecz rozwoju Internetu w Polsce” oraz medalem „70-lecia informatyki polskiej” przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (2018).

Dr hab. Roman Szwed jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat (1980) i habilitację (1990) z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. Jest laureatem wielu nagród, między innymi Ministra Edukacji Narodowej. Kierował także Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W sierpniu 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do Internetu. Był współzałożycielem i dyrektorem Działu Zaawansowanych Systemów Komputerowych w ATM Spółka Cywilna od 1991 r., potem od 1994 r. prezesem firmy ATM. Obecnie kieruje giełdową spółką Atende S.A., która jest wiodącym integratorem teleinformatycznym w Polsce. Roman Szwed jest członkiem wielu stowarzyszeń. W czasie swojej kariery zawodowej otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność, w szczególności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (2013).

 

 

Materiały z wykładu