W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → dr Krzysztof Karpierz

Spalanie – fundament i zmora naszej cywilizacji

dr Krzysztof Karpierz

Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai, w Japonii. Jest fizykiem eksperymentatorem. Dlatego jego kontakty naukowe związane były zawsze z wyjazdami poświęconymi prowadzeniu eksperymentów fizycznych – do instytutu Grenoble High Magnetic Field Laboratory, do Universite de Montpellier, do Regensburg University, a także do polskich instytutów prowadzących badania w zakresie fizyki półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Krzysztofa Karpierza były i są skoncentrowane wokół tematyki związanej z fizyką oddziaływania terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników. Badania dotyczą wzbudzeń nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat Krzysztof Karpierz kieruje również Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie w gotowości do użycia licznych zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z dziedziny fizyki doświadczalnej. W Pracowni jest takich zestawów ponad 2000. Krzysztof Karpierz jest również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje razem z zespołem Pracowni nowe pomysły nie tylko samych pokazów, ale również koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów. Konsultant programów popularnonaukowych, uczestnik zdarzeń o charakterze popularyzatorskim fizyki, wykładowca na seminariach dydaktycznych, autor wystąpień popularyzujących fizykę dla otwartej publiczności, współautor, wraz z zespołem Pracowni, pokazów fizycznych przedstawianych przez innych popularyzatorów fizyki z Wydziału Fizyki UW.

Obecny wykład „Zapytaj fizyka”, przygotowany wraz z zespołem Pracowni Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, pokaże na przykładach pokazów fizycznych i wytłumaczy na czym polega spalanie substancji, jakie są do tego potrzebne warunki fizyczne i, co najważniejsze, wyjaśni DLACZEGO potrzebne są takie a nie inne warunki. Odczaruje i uściśli pojęcie „wydzielającej się energii” – powie jaka jest to energia i z jakimi obiektami czy zjawiskami jest związana. To będą nasze „fundamenty” cywilizacji. A część druga wykładu poświęcona będzie skutkom – nieuniknionym następstwom masowego spalania wszystkiego co nam, jako cywilizacji, uda się spalić. Całość, jak zwykle, na nadchodzące święta okraszona pokazami i doświadczeniami fizycznymi – podobnie jak w ostatnich latach, grudniowym wykładem nawiązujemy także do tradycji świątecznych, doświadczalnych wykładów organizowanych na naszym wydziale w latach powojennych.

 

Materiały z wykładu