W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Mathematics as a game

Prof. Sergei Gukov

Prof. Sergei Gukov

Prof. Sergei Gukov zajmuje się fizyką teoretyczną oraz jej związkami z matematyką. Po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie w Princeton prowadził badania na Harvardzie oraz w Instytucie Studiów Zaawansownych w Princeton. W roku 2007 został profesorem w California Institute of Technology, gdzie pracuje do dziś, m.in. jako dyrektor „Richard N. Merkin Center for Pure and Applied Mathematics”. Od roku 2010 jest też zagranicznym członkiem matematycznego Instytutu Maxa Plancka w Bonn, a od roku 2022 profesorem w Szkole Fizyki Teoretycznej w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Dublinie.

Prof. Gukov zajmuje się matematycznymi aspektami kwantowej teorii pola i teorii strun, oraz związkami tych teorii z topologią, w szczególności teorią węzłów. W największym stopniu jego wkład w rozwój tej tematyki potwierdzony jest nazwą kilku obiektów, które zawierają jego imię: superpotencjał Gukova-Vafy-Wittena, operatory powierzchniowe Gukova-Wittena, niezmienniki Gukova-Pei-Putrova-Vafy. W ostatnim czasie prof. Gukov zajmuje się także zastosowaniami sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów matematycznych – i m.in. temu tematowi poświęcony jest obecny wykład.

Wykład ten jest równocześnie wykładem otwartym w ramach semestru Simonsa „Knots, homologies and physics”.

 

Materiały z wykładu