W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Czarne dziury – Nobel 2020

Prof. Agnieszka Pollo

Prof. Agnieszka Pollo

Agnieszka Pollo jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych i profesorem uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorem nadzwyczajnym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki. W przeszłości pracowała m.in. w Osservatorio Astronomico di Brera we Włoszech i w Laboratoire d’Astrophysique de Marseille we Francji.

W swojej pracy naukowej Agnieszka Pollo zajmuje się szeroko pojętą kosmologią obserwacyjną i astrofizyką pozagalaktyczną. Stara się zrozumieć, jak na podstawie rozkładu widocznych w różnych zakresach promieniowania galaktyk odtworzyć własności całego Wszechświata i rozkład ciemnej materii. W swojej pracy wykorzystuje największe istniejące przeglądy nieba. Współtworzyła głęboki przegląd galaktyk VIMOS VLT Deep Suvey (VVDS). Później kierowała polską komórką głębokiego przeglądu nieba VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey (VIPERS), którego dane pozwaliły stworzyć największą istniejącą dziś trójwymiarową mapę Wszechświata z czasów, gdy był on dwa razy młodszy niż obecnie. W swoich badaniach stara się stosować zarówno klasyczne metody statystyczne, jak i nowoczesne algorytmy uczenia maszynowego.

Obecnie Agnieszka Pollo kieruje polską współpracą, która będzie analizować dane, które spłyną z budowanego właśnie w Chile Vera Rubin Observatory, które już za kilka ma stworzyć Legacy Survey of Space and Time – największy przegląd nieba w dotychczasowej historii astronomii. Koordynuje też działania polskiej części szwajcarsko-polsko-chińsko-niemieckiego zespołu, który buduje eksperyment POLAR-2, który od 2024 roku z pokładu chińskiej stacji kosmicznej będzie obserwował rozbłyski gamma. Wraz z zespołem uczestniczy też w badaniach galaktyk i kwazarów w „oknie na pozagalaktyczny świat” na północnym biegunie ekliptycznym.

Agnieszka Pollo prowadzi również aktywną działalność popularyzującą astronomię; jest autorką artykułów i wykładów popularnonaukowych, bywa gościem programów radiowych i telewizyjnych.

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu