W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

100 lat fizyki eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim

dr Krzysztof Karpierz

dr Krzysztof Karpierz

Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai, w Japonii. Jest fizykiem eksperymentatorem. Dlatego jego kontakty naukowe związane były zawsze z wyjazdami poświęconymi prowadzeniu eksperymentów fizycznych – do instytutu Grenoble High Magnetic Field Laboratory, do Universite de Montpellier, do Regensburg University, a także do polskich instytutów prowadzących badania w zakresie fizyki półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Krzysztofa Karpierza były i są skoncentrowane wokół tematyki związanej z fizyką oddziaływania terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników. Badania dotyczą wzbudzeń nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat Krzysztof Karpierz kieruje również Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie w gotowości do użycia licznych zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z dziedziny fizyki doświadczalnej. W Pracowni jest takich zestawów ponad 2000. Krzysztof Karpierz jest również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje razem z zespołem Pracowni nowe pomysły nie tylko samych pokazów, ale również koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów. Konsultant programów popularnonaukowych, uczestnik zdarzeń o charakterze popularyzatorskim fizyki, wykładowca na seminariach dydaktycznych, autor wystąpień popularyzujących fizykę dla otwartej publiczności, współautor, wraz z zespołem Pracowni, pokazów fizycznych przedstawianych przez innych popularyzatorów fizyki z Wydziału Fizyki UW.

Tegoroczny wykład będzie przedstawiał najciekawsze doświadczenia pokazowe i pokazy fizyczne prezentowane na przestrzeni ostatnich 100 lat studentom Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas wykładów – najpierw w budynku wydziału przy ul. Hożej, a w ostatnich latach przy ul. Pasteura. Wykładowca, wraz z całym zespołem Pracowni Pokazów Wykładowych, pokaże i wytłumaczy cały szereg spektakularnych pokazów fizycznych. Będą one przedstawiane za pomocą metod i przyrządów z epoki, w której były prezentowane za pierwszym razem – zaczynając od lat dwudziestych XX wieku, a kończąc na czasach dzisiejszych. Całość w konwencji jak najbardziej ścisłej, ale też przystępnej dla każdego, bo odwołującej się do tak atrakcyjnej części fizyki, jaką są eksperymenty, będące podstawowym źródłem naszego poznania przyrody. Podobnie jak w ostatnich latach, grudniowym wykładem nawiązujemy także do tradycji świątecznych, doświadczalnych wykładów organizowanych na naszym wydziale w latach powojennych.

Niniejszy wykład wpisuje się także w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które zostało zawiązane w Warszawie w 1920 roku. Z tej okazji rok 2020 został ogłoszony Rokiem Fizyki, a niedawno odbył się Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich. Na początku wykładu zostaną też oficjalnie ogłoszeni zwycięzcy oraz wręczone nagrody w konkursie filmowo-fotograficznym „Fizyka, to lubię!”, zorganizowanym przez Wydział Fizyki UW z okazji Roku Fizyki.

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu