W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → dr Krzysztof Karpierz

100 lat fizyki eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim

dr Krzysztof Karpierz

Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai, w Japonii. Jest fizykiem eksperymentatorem. Dlatego jego kontakty naukowe związane były zawsze z wyjazdami poświęconymi prowadzeniu eksperymentów fizycznych – do instytutu Grenoble High Magnetic Field Laboratory, do Universite de Montpellier, do Regensburg University, a także do polskich instytutów prowadzących badania w zakresie fizyki półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Krzysztofa Karpierza były i są skoncentrowane wokół tematyki związanej z fizyką oddziaływania terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników. Badania dotyczą wzbudzeń nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat Krzysztof Karpierz kieruje również Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie w gotowości do użycia licznych zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z dziedziny fizyki doświadczalnej. W Pracowni jest takich zestawów ponad 2000. Krzysztof Karpierz jest również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje razem z zespołem Pracowni nowe pomysły nie tylko samych pokazów, ale również koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów. Konsultant programów popularnonaukowych, uczestnik zdarzeń o charakterze popularyzatorskim fizyki, wykładowca na seminariach dydaktycznych, autor wystąpień popularyzujących fizykę dla otwartej publiczności, współautor, wraz z zespołem Pracowni, pokazów fizycznych przedstawianych przez innych popularyzatorów fizyki z Wydziału Fizyki UW.

Tegoroczny wykład będzie przedstawiał najciekawsze doświadczenia pokazowe i pokazy fizyczne prezentowane na przestrzeni ostatnich 100 lat studentom Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas wykładów – najpierw w budynku wydziału przy ul. Hożej, a w ostatnich latach przy ul. Pasteura. Wykładowca, wraz z całym zespołem Pracowni Pokazów Wykładowych, pokaże i wytłumaczy cały szereg spektakularnych pokazów fizycznych. Będą one przedstawiane za pomocą metod i przyrządów z epoki, w której były prezentowane za pierwszym razem – zaczynając od lat dwudziestych XX wieku, a kończąc na czasach dzisiejszych. Całość w konwencji jak najbardziej ścisłej, ale też przystępnej dla każdego, bo odwołującej się do tak atrakcyjnej części fizyki, jaką są eksperymenty, będące podstawowym źródłem naszego poznania przyrody. Podobnie jak w ostatnich latach, grudniowym wykładem nawiązujemy także do tradycji świątecznych, doświadczalnych wykładów organizowanych na naszym wydziale w latach powojennych.

Niniejszy wykład wpisuje się także w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które zostało zawiązane w Warszawie w 1920 roku. Z tej okazji rok 2020 został ogłoszony Rokiem Fizyki, a niedawno odbył się Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich. Na początku wykładu zostaną też oficjalnie ogłoszeni zwycięzcy oraz wręczone nagrody w konkursie filmowo-fotograficznym „Fizyka, to lubię!”, zorganizowanym przez Wydział Fizyki UW z okazji Roku Fizyki.

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu