W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Akceleratory wokół nas

Prof. Aleksander Żarnecki

Prof. Aleksander Żarnecki

Prof. Aleksander Filip Żarnecki ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1987 i z wydziałem tym związał całą swoją karierę naukową.

Prof. Żarnecki zajmuje się eksperymentalną fizyką cząstek elementarnych. Uczestniczył w budowie eksperymentu ZEUS przy akceleratorze HERA, a następnie w zbieraniu i analizie danych tego eksperymentu. Prowadził studia nad możliwościami pomiaru procesów tzw. nowej fizyki w przyszłych akceleratorach cząstek, w szczególności w zderzeniach elektron-pozyton (projekty Tesla, ILC, CLIC), elektron-proton (THERA, LHeC) i foton-foton (tzw. zderzacz fotonów). Jest zaangażowany w projekt „Pi of the Sky”, interesuje się fizyką bozonu Higgsa i kwarku „top”.

Aleksander Żarnecki jest członkiem komitetów zajmujących się organizacją i rozwojem fizyki cząstek elementarnych: od 2009 roku jest przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie Przyszłych Kolajderów (ECFA), natomiast w latach 2011-2013 brał udział w aktualizacji strategii rozwoju fizyki cząstek w Europie.

Prof. Żarnecki jest także uznanym dydaktykiem: prowadził wykłady i pokazy w ramach Festiwali Nauki, Uniwersytetu Otwartego UW, Letniej Szkoły Fizyki, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, etc. W ramach regularnych zajęć na Wydziale Fizyki UW, oprócz zajęć specjalistycznych współprowadzi również wykład „Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów”.

Materiały z wykładu