W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Aleksander Żarnecki

Akceleratory wokół nas

Prof. Aleksander Żarnecki

Prof. Aleksander Filip Żarnecki ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1987 i z wydziałem tym związał całą swoją karierę naukową.

Prof. Żarnecki zajmuje się eksperymentalną fizyką cząstek elementarnych. Uczestniczył w budowie eksperymentu ZEUS przy akceleratorze HERA, a następnie w zbieraniu i analizie danych tego eksperymentu. Prowadził studia nad możliwościami pomiaru procesów tzw. nowej fizyki w przyszłych akceleratorach cząstek, w szczególności w zderzeniach elektron-pozyton (projekty Tesla, ILC, CLIC), elektron-proton (THERA, LHeC) i foton-foton (tzw. zderzacz fotonów). Jest zaangażowany w projekt „Pi of the Sky”, interesuje się fizyką bozonu Higgsa i kwarku „top”.

Aleksander Żarnecki jest członkiem komitetów zajmujących się organizacją i rozwojem fizyki cząstek elementarnych: od 2009 roku jest przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie Przyszłych Kolajderów (ECFA), natomiast w latach 2011-2013 brał udział w aktualizacji strategii rozwoju fizyki cząstek w Europie.

Prof. Żarnecki jest także uznanym dydaktykiem: prowadził wykłady i pokazy w ramach Festiwali Nauki, Uniwersytetu Otwartego UW, Letniej Szkoły Fizyki, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, etc. W ramach regularnych zajęć na Wydziale Fizyki UW, oprócz zajęć specjalistycznych współprowadzi również wykład „Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów”.

Materiały z wykładu