W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Grafen i magia dwuwymiarowych kryształów

Prof. Andrzej Wysmołek

Prof. Andrzej Wysmołek

Prof. Andrzej Wysmołek pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Odbył też wiele staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie oraz w High Magnetic Field Laboratory w Grenoble. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldt’a. Jest laureatem wielu nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, angażując się w poszerzenie oferty studiów oraz wspieranie różnorodnych projektów studenckich. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zainteresowania naukowe prof. Wysmołka związane są głównie z badaniami właściwości optycznych półprzewodników oraz nanostruktur półprzewodnikowych. Jego ostatnie projekty badawcze dotyczyły grafenu oraz jego pochodnych, a w szczególności wykorzystania grafenu jako elementu czujnika przepływu cieczy. Aktualnie zajmuje się badaniami układów hybrydowych grafenu z dichalkogenkami metali przejściowych oraz heksagonalnym azotku boru. Takie struktury warstwowe, przypominające klocki Lego w nanoskali, mogą dostarczyć zupełnie nowych rozwiązań w nanotechnologii.

Ważną częścią pracy prof. Wysmołka, i równocześnie jego hobby, jest popularyzacja fizyki – szczególnie angażuje się w organizację wykładów z pokazami, które wykonuje wspólnie z uczestnikami zajęć. Jest jednym z pomysłodawców i twórców Letniej Szkoły Fizyki, w ramach której co roku w czasie wakacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizowane są zajęcia z fizyki dla młodzieży. W roku 2014 otrzymał Nagrodę m. st. Warszawy „za popularyzowanie fizyki poprzez organizowanie wykładów i pokazów dla warszawskich gimnazjalistów i licealistów oraz współpracę z Biurem Edukacji m.st. Warszawy przy rozwijaniu unikatowej w skali kraju Letniej Szkoły Fizyki”.

 

Materiały z wykładu