W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Czesław Radzewicz

Jak zbudować urządzenie o mocy 1000 razy większej... – Nobel 2018

Prof. Czesław Radzewicz

„Jak zbudować urządzenie o mocy 1000 razy większej niż wszystkie elektrownie na świecie – Nobel 2018”

Prof. Czesław Radzewicz jest fizykiem ze specjalnością optyka. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym także uzyskał doktorat ze spektroskopii laserowej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Optyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na tym samym wydziale.

Zainteresowanie naukowe prof. Radzewicza to przede wszystkim:
– fizyka laserów, w szczególności lasery femtosekundowe,
– optyka nieliniowa,
– spektroskopia laserowa, w szczególności spektroskopia femtosekundowa.

Prof. Radzewicz jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji naukowych. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA, Niemczech, Grecji. Jest inicjatorem cyklicznej Polskiej Konferencji Optycznej. Jest kierownikiem dużych projektów w zakresie infrastruktury badawczej: Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych oraz Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych.

 

 

Materiały z wykładu