W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → dr Krzysztof Karpierz

Zjawiska atmosferyczne w pokazach fizycznych

dr Krzysztof Karpierz

Krzysztof Karpierz jest fizykiem eksperymentatorem, pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai w Japonii, współpracował też z Grenoble High Magnetic Field Laboratory, uniwersytetami w Montpellier i Regensburgu, oraz polskimi instytutami prowadzącymi badania półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Karpierza dotyczą fizyki oddziaływań terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników; bada m.in. wzbudzenia nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości, jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat dr Karpierz kieruje Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która utrzymuje w gotowości ponad 2000 zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z fizyki doświadczalnej. Jest on również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje nowe pomysły pokazów oraz koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów. Autor i konsultant wydarzeń i programów popularnonaukowych, wykładowca na seminariach dydaktycznych.

Niniejszy wykład „Zapytaj fizyka”, przygotowany wraz z zespołem Pracowni Pokazów Wykładowych, przedstawia pokazowe wersje, oraz opisuje i tłumaczy zjawiska przyrodnicze, które mają miejsce na różnych szerokościach geograficznych naszego globu i zachodzą w atmosferze ziemskiej. Liczne pokazy pozwolą nie tylko zobaczyć na własne oczy, ale przede wszystkim zrozumieć przyczyny powstawania huraganów, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zachody Słońca są czerwone, dlaczego powstaje szron po pogodnej nocy, zrozumieć, dlaczego widzimy tęczę. Słuchacze zobaczą laboratoryjną zorzę polarną, model deszczu padającego w zwolnionym tempie i inne pokazy fizyczne obrazujące zjawiska przyrodnicze na naszej planecie. Całość przedstawiona jest w konwencji popularnonaukowej, na kanwie podróży po półkuli zachodniej, wzdłuż obu Ameryk.