W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Dorota Gondek-Rosińska

Fale grawitacyjne – Nobel 2017

Prof. Dorota Gondek-Rosińska

Dorota Gondek-Rosińska jest profesorem w Instytucie Astronomii na Uniwersytecie Zielonogórskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim astrofizyką gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Studia z astronomii ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora uzyskała w Centrum Astronomicznym PAN im. Mikołaja Kopernika, a habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2001-2005 oraz 2006-2009 pracowała w Obserwatorium Paryskim w Meudon oraz na Universite Paris VII, prowadząc projekty z numerycznego modelowania najsilniejszych źródeł fal grawitacyjnych. W latach 2005-2006, jako laureatka konkursu hiszpańskiego ministerstwa nauki, prowadziła projekt z astrofizyki obiektów zwartych na Uniwersytecie w Alikante.

Od 2008 roku Dorota Gondek-Rosińska jest członkiem zespołu polskich naukowców Virgo-Polgraw, będącego częścią projektów Virgo i Ligo. Dorota Gondek-Rosińska zajmuje się m. in. symulacjami numerycznymi astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz poszukiwaniem, w danych z detektorów Virgo/Ligo, sygnałów wytworzonych w procesie łączenia się czarnych dziur lub gwiazd neutronowych w układach podwójnych. Jako laureatka konkursów „Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” stworzyła zespół naukowy pracujący nad astrofizycznymi źródłami fal grawitacyjnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Reprezentuje Uniwersytet Zielonogórski w konsorcjum detektora Virgo, konsorcjum Einstein Telescope, oraz konsorcjum Kagra.

Za odkrycie fal grawitacyjnych przyznana została tegoroczna nagroda Nobla z fizyki. Dorota Gondek-Rosińska za udział w tym odkryciu, wraz z ośmioma uczonymi z zespołu Polgraw, otrzymała prestiżowe nagrody, m.in. „Special Breakthrough Prize In Fundamental Physics”, „Gruber Cosmology Prize”, medal PAN im. Mikołaja Kopernika, oraz nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W roku 2011, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie, została wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Materiały z wykładu