W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Fizyka chmur – awangarda meteorologii i klimatologii

Prof. Wojciech Grabowski

Prof. Wojciech Grabowski

Prof. Wojciech Grabowski pracuje w Narodowym Centrum Badań Atmosferycznych (NCAR) w Kolorado, USA, gdzie jest kierownikiem Zakładu Dynamicznej i Fizycznej Meteorologii. Do USA przeniósł się w roku 1987, po uzyskaniu doktoratu w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne zainteresowania naukowe Wojciecha Grabowskiego to obliczeniowa dynamika płynów oraz modelowanie numeryczne, w szczególności modelowanie dynamiki chmur, oraz wieloskalowe modelowanie pogody i klimatu.

Prof. Grabowski aktywnie angażuje się w działalność wielu stowarzyszeń naukowych. W latach 1995-1998 był członkiem Komitetu Fizyki Chmur w Amerykańskim Towarzystwie Meteorologicznym, a w latach 2000-2008 członkiem Międzynarodowej Komisji Chmur i Opadów Atmosferycznych. Jest honorowym członkiem Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego, a także profesorem afiliowanym na Uniwersytecie w Delware oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Grabowski opublikował ok. 150 artykułów naukowych, cytowanych w sumie kilka tysięcy razy. Był i jest edytorem czasopism naukowych: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (w latach 2001-2008), Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2008-2011), Atmospheric Science Letters (od 2000 r.), Acta Geophysica (od 2003 r.) i Journal of the Atmospheric Sciences wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne.

Wykład prof. Grabowskiego jest równocześnie wykładem w ramach XXI Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW.

 

Materiały z wykładu