W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

History of the Universe

Prof. Francoise Combes

Prof. Francoise Combes

Prof. Francoise Combes jest światowej sławy astrofizyczką. Pracuje w College de France, gdzie jest kierowniczką katedry „Galaktyki i kosmologia”. Jest także członkinią Francuskiej Akademii Nauk oraz Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. W Obserwatorium Paryskim prowadzi prace nad formowaniem się i ewolucją galaktyk, ich dynamiką oraz koewolucją wraz z supermasywnymi czarnymi dziurami, jak też nad modelami ciemnej materii.

Prof. Combes otrzymała wiele wyróżnień za swoją pracę naukową, m.in. L’Oréal-UNESCO International Prize for Women in Science (2021), Złoty Medal CNRS (2020), nagrodę im. Lise Meitner (2017), nagrodę Tycho Brahe Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (2009). W latach 2002-2004 była prezydentką Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Wykład prof. Combes organizowany jest w porozumieniu z ambasadą Francji oraz Instytutem Francuskim w Warszawie. Gościem specjalnym wykładu będzie Frederic Billet, ambasador Republiki Francuskiej w Polsce.

Streszczenie wykładu:

Since Einstein’s discovery of General Relativity at the beginning of the 20th century, we know that the Universe cannot be static. Space must expand or contract. The observations show that the galaxies are all moving away from each other with a speed proportional to their distance, this is the Hubble-Lemaitre relation. Converging observations have strongly confirmed the „Big Bang” theory, where the Universe begins in an extremely hot and concentrated state: the primordial nucleosynthesis of light elements like helium or deuterium, detection of the cosmic microwave background, as a black body at 2.73 Kelvin, the discovery of small density fluctuations in this microwave background, 400,000 years after the Big Bang, which then give birth to galaxies. Since 1998 we know that the expansion of the Universe is accelerating, due to a mysterious dark energy. According to inflation, the most successful theory today, all large structures of the Universe come from quantum fluctuations of the vacuum.

 

Materiały z wykładu