W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Czy tachiony zbawią teorię kwantową?

Prof. Andrzej Dragan

Prof. Andrzej Dragan

Uwaga: po dłuższej przerwie, ten wykład odbędzie się w trybie stacjonarnym, na Wydziale Fizyki UW!

Andrzej Dragan jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał też doktorat i habilitację. Obecnie prowadzi tam grupę badawczą zajmującą się badaniem zjawisk na pograniczu kwantowej teorii pola i ogólnej teorii względności. Jest też profesorem wizytującym na University of Singapore. Pracował także w Imperial College London, University of Nottingham, był Sekretarzem Naukowym Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Laureat nagród tygodnika „Polityka”, Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i European
Science Foundation. Autor ponad 50 prac z zakresu optyki kwantowej, relatywistycznej teorii informacji kwantowej i kwantowej teorii pola oraz podręcznika do teorii względności. Jest również autorem książki popularnonaukowej „Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi”.

Andrzej Dragan zdobył też tytuł Fotografa Roku brytyjskiego pisma „Digital Camera” był nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes oraz Berlin Commercial Film Festival, jest autorem wystaw m.in. w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Nowym Jorku, Tokyo oraz wystawy wyświetlanej na fasadzie Pałacu Kultury w Warszawie. Zdobył też nagrodę Best in Show brytyjskiego magazynu „Creative Review”, Złoty Miecz KTR za debiutancki film („Dylatacja czasu”), główną nagrodę London Fashion Film Festival i kilkadziesiąt innych nagród za działalność fotograficzną, filmową, a także za komponowaną muzykę. Nigdy nie pił kawy.

 

Materiały z wykładu