W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

The Higgs boson and the new era in particle physics

Prof. John Ellis

Prof. John Ellis

John Ellis jest jednym z wiodących badaczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) oraz profesorem w King’s College w Londynie. Studiował na uniwersytecie w Cambridge, gdzie uzyskał licencjat i doktorat. Po stażach badawczych w USA, w renomowanych instytutach SLAC i Caltech, rozpoczął pracę w CERN, gdzie prowadzi badania do dnia dzisiejszego i gdzie przez dwie kadencje kierował wydziałem teoretycznym.

Zainteresowania naukowe Johna Ellisa koncentrują się w obszarze fenomenologii cząstek elementarnych. Był gorącym orędownikiem budowy Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Jest pionierem badań z pogranicza fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii, które stały się dzisiaj osobną dyscypliną badawczą, tzw. astrofizyką cząstek. Zajmuje się także przewidywaniami „nowej fizyki”, której poszukiwaniom poświęcone będą dalsze eksperymenty w LHC i w zderzaczach cząstek budowanych w przyszłości.

Profesor Ellis otrzymał liczne, prestiżowe wyróżnienia. Brytyjski Instytut Fizyki uhonorował go Medalem Maxwella (w 1982 r.) oraz Medalem i Nagrodą Paula Diraca (w 2005 r.). W roku 1985 został Członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Fellow of the Royal Society of London), zaś w 1991 roku członkiem brytyjskiego Instytutu Fizyki. Od roku 2012 jest Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego. Wyróżnienia te przyznane  zostały za wybitne osiągnięcia badawcze i w uznaniu wielkiego wpływu działalności naukowej Johna Ellisa na rozwój współczesnej fizyki oddziaływań elementarnych. Dwukrotnie (w latach 1999 oraz 2005) profesor Ellis otrzymał pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Fundacji Badań nad Grawitacją na esej poświęcony teorii grawitacji. John Ellis jest autorem 900 publikacji naukowych, które w sumie zebrały ponad 60000 cytowań.

Abstract: The discovery of the Higgs boson at the LHC opens a new window on physics beyond the Standard Model, which is required to understand the dark matter in the Universe, the origin of matter itself and many other open questions. What might this new physics be, and how can we find it?

Materiały z wykładu