W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Magdalena Fikus

Czy geny są niebezpieczne?

Prof. Magdalena Fikus

Magdalena Fikus jest profesorem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Pracowała i prowadziła badania m.in. w Katedrze Biofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Stanforda. Głównym obiektem jej zainteresowań jest biochemia i biofizyka, w szczególności własności kwasów nukleinowych, biofizyka komórki, inżynieria genetyczna.

Wielką pasją prof. Fikus jest popularyzacja nauki – bez wątpienia jest ona jedną z najbardziej zaangażowanych i oddanych takiej działalności osób w kraju. Prof. Fikus jest współtwórczynią warszawskiego Festiwalu Nauki, przez wiele lat była przewodniczącą jego Rady Programowej, organizuje spotkania związanej z tym festiwalem Kawiarni Naukowej. Jest przewodniczącą Rady Upowszechniania Nauki PAN, należy do Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W przeszłości m.in. była członkiem międzynarodowego stowarzyszenia „European science events association (Eusea)”, pełniła funkcję wiceprezesa Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Jest zaangażowana także w wiele innych popularnonaukowych inicjatyw, często gości w audycjach radiowych i telewizyjnych, jest autorką książek oraz artykułów popularnonaukowych, udziela się w mediach społecznościowych.

Za działalność naukową i popularyzacyjną prof. Fikus została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, oraz otrzymała wiele przeróżnych nagród, m.in.: Nagrodę m.st. Warszawy, nagrodę im. prof. Steinhausa, nagrodę „Popularyzator Roku” przyznawaną przez MNiSW i PAP, „Fenomen Przekroju”, nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Nagrodę Prezesa PAN, Nagrodę Rektora UW.

Materiały z wykładu