W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Czy geny są niebezpieczne?

Prof. Magdalena Fikus

Prof. Magdalena Fikus

Magdalena Fikus jest profesorem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Pracowała i prowadziła badania m.in. w Katedrze Biofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Stanforda. Głównym obiektem jej zainteresowań jest biochemia i biofizyka, w szczególności własności kwasów nukleinowych, biofizyka komórki, inżynieria genetyczna.

Wielką pasją prof. Fikus jest popularyzacja nauki – bez wątpienia jest ona jedną z najbardziej zaangażowanych i oddanych takiej działalności osób w kraju. Prof. Fikus jest współtwórczynią warszawskiego Festiwalu Nauki, przez wiele lat była przewodniczącą jego Rady Programowej, organizuje spotkania związanej z tym festiwalem Kawiarni Naukowej. Jest przewodniczącą Rady Upowszechniania Nauki PAN, należy do Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W przeszłości m.in. była członkiem międzynarodowego stowarzyszenia „European science events association (Eusea)”, pełniła funkcję wiceprezesa Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Jest zaangażowana także w wiele innych popularnonaukowych inicjatyw, często gości w audycjach radiowych i telewizyjnych, jest autorką książek oraz artykułów popularnonaukowych, udziela się w mediach społecznościowych.

Za działalność naukową i popularyzacyjną prof. Fikus została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, oraz otrzymała wiele przeróżnych nagród, m.in.: Nagrodę m.st. Warszawy, nagrodę im. prof. Steinhausa, nagrodę „Popularyzator Roku” przyznawaną przez MNiSW i PAP, „Fenomen Przekroju”, nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Nagrodę Prezesa PAN, Nagrodę Rektora UW.

Materiały z wykładu