W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Krzysztof Meissner

Czy cząstka Higgsa ma rodzeństwo?

Prof. Krzysztof Meissner

Krzysztof A. Meissner jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Po doktoracie odbył staże podoktorskie w ETH w Zurychu, CERN-ie, ICTP w Trieście, a następnie pracował jako profesor wizytujący w Paris VII, CERN-ie i Instytucie Maxa Plancka w Poczdamie. Kilkadziesiąt razy wygłaszał wykłady w ośrodkach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W latach 2009-2011 był dyrektorem naukowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Od kilku lat jest polskim delegatem w XFEL w Hamburgu budującym laser na swobodnych elektronach oraz rzecznikiem eksperymentu OSQAR w CERN-ie.

Prof. Krzysztof Meissner zajmuje się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych i teorią grawitacji. Wspólnie z Gabriele Veneziano z CERN odkrył nową symetrię w teorii grawitacji wykorzystaną później w tzw. kosmologii przed Wielkim Wybuchem. Najwyżej cytowaną jego pracą jest praca z dziedziny kwantowej grawitacji pętlowej. Ostatnio zaproponował z Hermannem Nicolai z Instytutu Maxa Plancka rozszerzenie obecnej teorii cząstek elementarnych, które przewiduje istnienie nowych cząstek. Współpracuje z Rogerem Penrosem z Oxfordu w obserwacyjnym poszukiwaniu pierścieni na satelitarnych mapach kosmicznego promieniowania tła.

Prof. Krzysztof Meissner jest cenionym popularyzatorem nauki, biorącym stały udział w audycjach popularnonaukowych w radiu, telewizji i internecie. Jest przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie.

 

Materiały z wykładu