W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Od stanów skupienia materii do faz topologicznych – Nobel 2016

Prof. Maria Kamińska

Prof. Maria Kamińska

Maria Kamińska jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale ukończyła studia i obroniła doktorat. Przez ponad sześć lat pracowała w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i w Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz w Australii na Australian National University w Canberrze. Na Wydziale Fizyki UW odpowiadała za kształcenie studentów, pełniąc rolę prodziekana ds. studenckich oraz kierownika Nauczycielskiego Kolegium Fizyki. Bierze aktywny udział w pracach zewnętrznych instytucji związanych z nauką – przez wiele lat reprezentowała Polskę w European Science Foundation, jest aktywnym członkiem panelu European Research Council w zakresie fizyki ciała stałego, była członkiem wielu ciał doradczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Komitetu Polityki Naukowej.

Prof. Maria Kamińska zajmuje się doświadczalną fizyką ciała stałego. W początkach swojej pracy naukowej badała domieszki metali przejściowych oraz defekty naturalne w półprzewodnikach. Wśród jej osiągnięć można wymienić identyfikację głównego defektu naturalnego w arsenku galu jako arsenu podstawiającego gal w sieci krystalicznej tego ważnego półprzewodnika dla elektroniki i optoelektroniki. Kierowała pierwszymi pracami nad technologią i badaniami amonotermalnego azotku galu.  Obecnie prowadzi prace badawcze w zakresie fotowoltaiki organicznej, izolatorów topologicznych i grafenu.

Prof. Maria Kamińska jest również cenionym dydaktykiem, wielokrotnie nagradzanym za różne wykłady i inne zajęcia na Wydziale Fizyki UW. Wielokrotnie prowadziła wykłady w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, seminariów dla nauczycieli i „zajęć otwartych” z fizyki.

Przygotowanie i prezentacja pokazów do wykładu:
mgr Urszula Dzienisiuk, dr hab. Aneta Drabińska, prof. Andrzej Wysmołek

nobel2016-grafika

Materiały z wykładu