W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Krzysztof Turzyński

Zrozumiały Wszechświat – Nobel 2019

Prof. Krzysztof Turzyński

Krzysztof Turzyński jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych i profesorem uczelni na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; pracował także w University of Michigan (USA).

Jako naukowiec Krzysztof Turzyński próbuje opisać Wszechświat przy użyciu modeli matematycznych. Jego najważniejsze prace dotyczą tego, jakie dokładnie procesy kwantowe spowodowały powstanie maleńkich niejednorodności we wczesnym Wszechświecie, z których potem powstały gwiazdy, galaktyki i gromady galaktyk. Przy prowadzeniu badań współpracuje m.in. z naukowcami z Uniwersytetu w Cambridge oraz z Sorbony.

Jako nauczyciel akademicki Krzysztof Turzyński prowadził zajęcia na wszystkich poziomach dydaktyki akademickiej: od podstaw fizyki i zajęć laboratoryjnych, po ćwiczenia z kwantowej teorii pola i supersymetrii. W 2015 roku uzyskał tytuł Nauczyciela Akademickiego Roku na Uniwersytecie Warszawskim w kategorii nauki ścisłe.

Jako organizator Krzysztof Turzyński pełni funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tej roli stara się on zarządzać ciekawością i pasjami studentów, ujarzmiając je w terminowe zaliczenia w ramach sensownych programów studiów.

Jako popularyzator Krzysztof Turzyński napisał ponad pół setki artykułów w miesięczniku „Delta” i wygłosił co najmniej sto wykładów przybliżających zagadnienia ewolucji wczesnego Wszechświata, ciemnej materii i cząstek elementarnych. W 2014 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszy artykuł popularnonaukowy.

 

Materiały z wykładu