W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Dynamika i funkcje białek

Prof. Joanna Trylska

Prof. Joanna Trylska

Joanna Trylska jest profesorem nauk fizycznych i kierownikiem Laboratorium Maszyn Biomolekularnych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Fizyki UW. Po obronie doktoratu (2001) odbyła kilkuletni staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego w USA. Po powrocie do Polski pracowała w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, gdzie zajmowała się modelowaniem molekularnym i symulacjami cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

Jej zainteresowania dotyczą biofizyki molekularnej, w szczególności zasad działania enzymów i rybozymów, które są katalizatorami reakcji biochemicznych w komórkach. Wiele leków blokuje te katalizatory. Przykładem są antybiotyki oddziałujące z rybosomem bakterii, czy leki blokujące enzymy kodowane przez genomy wirusów. Enzymy pracują w środowisku komórki i są bardzo dynamicznymi układami. Grupa badawcza Joanny Trylskiej, stosując metody biofizyki teoretycznej i doświadczalnej, bada dynamikę białek i kwasów nukleinowych, by zrozumieć ich działanie i zaprojektować selektywne inhibitory.

Dotychczasowe badania Joanny Trylskiej były finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (w programach Focus i Team), Narodowy Instytut Zdrowia USA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki. Była stypendystką programu Fulbrighta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Jest współautorką ponad 100 publikacji naukowych i należy do różnych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych.

Wykład ten jest równocześnie wykładem w ramach Festiwalu Nauki. Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu