W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Unveiling the secrets of Nature – fundamental physics in 100 years

Prof. Markus Klute

Prof. Markus Klute

Markus Klute jest profesorem w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Po uzyskaniu doktoratu na uniwersytecie w Bonn odbył staże podoktorskie i pracował w MIT, w laboratorium Fermilab w Chicago, w CERN i w Getyndze, i ponownie podjął pracę w MIT – już jako profesor – w 2009 roku. W roku 2011 został wyróżniony prestiżowym stypendium Sloan Research Fellowship.

Prof. Klute zajmuje się doświadczalną fizyką cząstek elementarnych. Jest zaangażowany w projektowanie i konstrukcję detektorów cząstek, jak też analizę danych zbieranych w akceleratorach. Jego główne zainteresowania obejmują analizę własności cząstki Higgsa oraz poszukiwania zjawisk fizycznych wykraczających poza Model Standardowy. W roku 2012 jego grupa odegrała kluczową rolę w odkryciu cząstki Higgsa w eksperymencie CMS prowadzonym w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Był także zaangażowany w badania m.in. w ramach eksperymentów OPAL, Atlas, D0, CDF.

Markus Klute jest również aktywnym popularyzatorem nauki. Wygłaszał wiele popularnonaukowych wykładów, m.in. w USA i w Niemczech. Od wielu lat jest zaangażowany w organizację zajęć szkolnych oraz letnich obozów dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem pasji naukowych.

Wykład Markusa Klute jest równocześnie wykładem otwartym w ramach odbywającej się w Warszawie (i po raz piąty w Polsce) konferencji Planck 2017 — dwudziestej, jubileuszowej konferencji naukowej poświęconej zjawiskom fizycznym wykraczającym poza Model Standardowy.

logo-Planck2017

Materiały z wykładu