W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Komety – czym są i jak się je dziś bada. Misje Stardust, Deep Impact, Rosetta.

Dr Krzysztof Ziołkowski

Dr Krzysztof Ziołkowski

Dr Krzysztof Ziołkowski jest astronomem, specjalistą w dziedzinie badań ruchów komet i planetoid oraz dynamiki Układu Słonecznego. Ukończył astronomię na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Wrocławiu w 1968 r. Pracował w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, a następnie w Centrum Badań Kosmicznych PAN od momentu jego powstania w 1977 r. Był też wykładowcą astronomii, m.in. na Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe Krzysztofa Ziołkowskiego koncentrują się na wyznaczaniu orbit komet i planetoid, a w szczególności poszukiwaniu i analizowaniu różnych subtelnych efektów w ruchach tych ciał niebieskich; zajmował się także przetwarzaniem danych z eksperymentów satelitarnych.

Krzysztof Ziołkowski ma różnorodne osiągnięcia w popularyzacji nauki. W latach 1965-1997 był sekretarzem redakcji, a następnie redaktorem naczelnym miesięcznika astronomicznego „Urania”. Jest autorem kilku książek, m.in.: „Bliżej komety Halleya”, „Zderzenie komety z Jowiszem”, „Zdziwienia – Wszechświat ludzi o długich oczach”, wydanej w 2017 r. „Poza Ziemię… historia lotów międzyplanetarnych”. W 1989 r. został laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i medalu im. Włodziemierza Zonna za upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie.

Krzysztof Ziołkowski należy do różnych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. M.in. jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, w latach 1969-1987 był członkiem władz Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii. Pełnił różne funkcje w Polskim Towarzystwie Astronomicznym oraz Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. Jest też długoletnim członkiem i działaczem – a obecnie wiceprezesem – warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Materiały z wykładu