W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

The sphere packing problem and beyond

Prof. Maryna Viazovska

Prof. Maryna Viazovska

Z ostatniej chwili: w dniu 5 lipca 2022 prof. Maryna Viazovska otrzymała medal Fieldsa, najwyższe matematyczne wyróżnienie!

Maryna Viazovska urodziła się, uczyła i studiowała w Kijowie w Ukrainie. Studiowała na uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki oraz w Instytucie Matematyki Ukraińskiej akademii Nauk w Kijowie, a następnie uzyskała stopień magistra na uniwersytecie w Kaiserlautern, oraz stopień doktora w 2013 r. na uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Odbyła staże podoktorskie na uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz uniwersytecie w Princeton w USA, a następnie została profesorem w École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii, gdzie od 2018 roku kieruje Katedrą Teorii Liczb.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Maryny Viazovskiej jest rozwiązanie tzw. problemu upakowania sfer w wymiarze 8, a także – we współpracy z innymi matematykami – rozwiązanie tego problemu w wymiarze 24. Za te oraz inne osiągnięcia otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Salema, nagrodę Matematycznego Instytutu Clay’a, nagrodę New Horizons in Mathematics. W 2018 została zaproszona jako wykładowczyni podczas Międzynarodowego Kongresu Matematycznego – jest to jedno z najważniejszych wyróżnień dla matematyków. W roku 2019 otrzymała nagrodę Fermata oraz nagrodę Ruth Lyttle Satter przyznawaną przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne, a w roku 2020 nagrodę Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Abstract: The sphere packing problem is a very natural geometric question and it has a long and exciting history. The original sphere packing problem in dimension 3 is known as Kepler’s conjecture and it was famously solved by Thomas Hales at the very end of the twentieth century. In 2016 the speaker was lucky enough to solve the sphere packing problem in dimension 8 and contribute to its solution in dimension 24. This lecture is aimed for the general public and does not request much prerequisites in mathematics.  We will speak about the history of Kepler’s conjecture. Also I explain what is the “dimension” for a mathematician and why it is an extremely useful concept for everyone. Finally, we will talk about the connections between the sphere packing problem and some mysteries of modern physics.

Niniejszy wykład jest równocześnie wykładem otwartym w ramach konferencji String Math 2022.

plakat-StringMath-mini

Materiały z wykładu