W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Skąd wiadomo ile wynosi sekunda, metr i kilogram?

dr Grzegorz Łach

dr Grzegorz Łach

Grzegorz Łach jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat uzyskał w Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UW. Zajmował się głównie bardzo dokładnymi obliczeniami dla atomów i cząsteczek chemicznych, uwzględniającymi efekty wynikające z połączenia mechaniki kwantowej i szczególnej teorii względności. Obliczenia te znalazły zastosowanie w dokładnych pomiarach stałej Boltzmanna i przyczyniły się do zmiany obowiązującej definicji jednostki temperatury — Kelwina.

Grzegorz Łach pracuje obecnie w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Wydziału Fizyki UW, gdzie zajmuje się szeroko pojętą fizyką obliczeniową i zastosowaniami w naukach pokrewnych. Wcześniej pracował w Instytucie Maxa Plancka, Uniwersytecie w Heidelbergu, University of Delaware, oraz odbył szereg staży w USA (Princeton, MIT) i Izraelu (Weizmann Institute of Science). Przez trzy lata odpoczywał od fizyki zajmując się bioinformatyką i zastosowaniami fizyki statystycznej w przewidywaniu struktury cząsteczek RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Wykład ten jest równocześnie wykładem w ramach Festiwalu Nauki.

 

Materiały z wykładu