W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Co różni pary splątanych fotonów od skarpetek nie do pary – Nobel 2022

dr Radek Łapkiewicz

dr Radek Łapkiewicz

Radek Łapkiewicz ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w 2008 roku pracując w grupie prof. Czesława Radzewicza, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim w 2012 roku pracując pod opieką prof. Antona Zeilingera (jednego z laureatów nagrody Nobla w 2022 roku). Po stażu podoktorskim na Uniwersytecie Wiedeńskim został zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie od 2015 roku kieruje Laboratorium Obrazowania Kwantowego na Wydziale Fizyki. W 2018 roku otrzymał grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej First TEAM, który umożliwił mu założenie grupy badawczej i nawiązanie ścisłej współpracy z Instytutem Naukowym Weizmanna w Izraelu oraz Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują zastosowania technik liczenia fotonów z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną w obrazowaniu, w szczególności w nadrozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej oraz obrazowaniu fazowym. Jego celem jest rozwijanie technik mikroskopii fluorescencyjnej, które opierają się na kwantowych i nieliniowych efektach optycznych oraz zastosowanie ich w bioobrazowaniu. Jest współautorem ponad 20 artykułów w recenzowanych czasopismach cytowanych ponad 2000 razy. Za swoją pracę otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.