W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Geometria czarnych dziur

Prof. Jerzy Lewandowski

Prof. Jerzy Lewandowski

Profesor Jerzy Lewandowski jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale studiował, uzyskał doktorat, habilitację, tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego. Profesor Lewandowski jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.

Badania profesora Lewandowskiego koncentrują się wokół zagadnień ogólnej teorii względności oraz jej modeli kwantowych.  Jest jednym ze współtwórców pętlowej grawitacji kwantowej, nad którą prowadzi nadal intensywne badania. Wraz ze współpracownikami badał własności czasoprzestrzeni Einsteina i rozwinął  teorię równań spełnianych przez geometrię horyzontów czarnych dziur.

Profesor Lewandowski jest współautorem ponad 150 prac naukowych, wypromował 15 doktorów i podobne liczby magistrów oraz licencjuszy. W 2016 roku został wyróżniony  przez Międzynarodowe Towarzystwo Ogólnej Teorii Względności i Grawitacji jako jeden z 10 uczonych (wśród których znaleźli się także Stephen W. Hawking oraz Kip S. Thorne). W 2018 roku swoją nagrodę przyznała mu Fundacja Humboldta.

 

Materiały z wykładu