W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Anatomia wielkich awarii jądrowych

Prof. Renata Kierepko

Prof. Renata Kierepko

Renata Kierepko jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych i profesorem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W swoich badaniach zajmuje się identyfikacją i charakterystyką izotopowych sygnatur źródeł i zdarzeń jądrowych przy użyciu metod radiochemicznych oraz spektrometrii jądrowych.

Przebywała na stażach zagranicznych m.in. w ośrodkach takich jak: CEA Saclay i Marcoule we Francji oraz NIRS/QST w Japonii. Podczas dwuletniego stypendium JSPS brała udział w badaniach w strefie wyłączenia Elektrowni Jądrowej Fukushima Dai-ichi. Jej zadaniem było m.in. znalezienie i zdefiniowanie „hot spotów” aktynowców, czyli miejsc akumulacji pierwiastków tej grupy w środowisku. Bierze udział w pracach ogólnoświatowej sieci laboratoriów Ro5 zajmujących się identyfikacją sztucznych izotopów promieniotwórczych uwolnionych do atmosfery w wyniku zarówno zadeklarowanych jak i niezadeklarowanych zdarzeń jądrowych.

Lubi myśleć o swojej pracy jak o pracy detektywa, który posługując się stosunkami izotopowymi uzyskanymi przy użyciu spektrometrii jądrowych i spektrometrii mas oraz symulacjami trajektorii mas powietrza próbuje zweryfikować pochodzenie i geograficzne położenie źródeł wykrytych śladów izotopów promieniotwórczych w przyziemnej warstwie atmosfery. Podobnie jak dr hab. Andrzej Dragan (wykład 16 kwietnia 2019 w tej serii) nigdy nie piła kawy. 

Niniejszy wykład nawiązuje do okrągłych rocznic awarii w Fukushimie (10 lat temu, w marcu 2011 roku) oraz w Czarnobylu (35 lat temu, w kwietniu 1986 roku).

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

Materiały z wykładu