W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Kwantowa inskrypcja – osobliwy kod Natury

Prof. Ryszard Horodecki

Prof. Ryszard Horodecki

Prof. Ryszard Horodecki jest fizykiem, współtwórcą informatyki kwantowej. Wraz z synami Pawłem, Michałem i Karolem oraz we współpracy z prof. Robertem Alickim i prof. Markiem Żukowskim stworzył w Gdańsku ośrodek informatyki kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie. Obecnie prof. Horodecki pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz jest dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na tej samej uczelni.

Ryszard Horodecki jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Imponujący dorobek szkoły prof. Horodeckiego podsumowuje monumentalna praca „Quantum entanglement”, opublikowana w najbardziej prestiżowym czasopiśmie podsumowującym dokonania fizyki – Reviews of Modern Physics (R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, K. Horodecki, Rev. Mod. Phys. 81 (2009) 865, cytowana obecnie ponad 1500 razy)

W roku 2008 prof. Horodecki został uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wkład w stworzenie podstaw teoretycznych informatyki kwantowej, a w szczególności za wypracowanie podstaw praktycznej detekcji kwantowego splątania i odkrycie splątania związanego – „czarnych dziur” w kwantowej teorii informacji. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Od roku 2010 jest członkiem korespondentem PAN. W roku 2011 otrzymał prestiżowy grant europejski ERC Advanced Grant na dalsze badania w dziedzinie informatyki kwantowej. Prof. Horodecki został Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ryszard Horodecki tworzył też utwory poetyckie, publikowane m. in. w Tygodniku PowszechnymW drodze. Zostały one wydane w formie tomików „Sum ergo cogito” i „Arras z Andromedy” (wydanie dwujęzyczne).

Więcej informacji

Materiały z wykładu