W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Aleksander Wolszczan

Astronomiczna przyszłość ludzkości

Prof. Aleksander Wolszczan

Aleksander Wolszczan jest astronomem, odkrywcą pierwszych planet poza naszym układem planetarnym, profesorem Pennsylvania State University (USA). Jest też członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, American Association for the Advancement of Science, American Astronomical Society, International Astronomical Union.

Pierwsze trzy pozasłoneczne planety odkryte przez prof. Wolszczana krążą wokół pulsara PSR B1257+12, znajdującego się w gwiazdozbiorze Panny. Odkrycie to zostało oficjalnie ogłoszone na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w styczniu 1992 r. i w tym samym roku opublikowane w czasopiśmie Nature – odkrycie to jest uznawane za jedno z najważniejszych w historii współczesnej astronomii. Zapoczątkowało ono intensywny rozwój nowej dziedziny, jaką stało się badanie planet pozasłonecznych – dotychczas (do roku 2015) takich planet odkryto ok. 1800. Wśród nich znajdują się kolejne planety odkryte przez prof. Wolszczana; wyniki jego badań wielokrotnie publikowane były w Nature, Science, i innych prestiżowych czasopismach.

W roku 1992 prof. Wolszczan otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za odkrycie pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. Prof. Wolszczan jest też laureatem nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, nagrody Beatrice M. Tinsley przyznawanej przez American Astronomical Society, oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Podobizna prof. Wolszczana znalazła się na jednym ze znaczków z serii „Polskie Milenium” wydanej przez Pocztę Polską, podsumowującej 1000 lat historii, kultury i nauki w Polsce.

Materiały z wykładu