W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Światy równoległe

Instytut Anglistyki oraz Wydział Fizyki zapraszają - fizycy kontra humaniści

Instytut Anglistyki oraz Wydział Fizyki zapraszają - fizycy kontra humaniści

W 1959 r. C. P. Snow, brytyjski naukowiec i pisarz, wygłosił wykład pt. „Dwie kultury” („The Two Cultures”) opisujący problem rozdźwięku między naukami ścisłymi a humanistyką. Tym samym rozpoczął on szerszą debatę, której wynik nie jest aż tak zaskakujący: potrzebujemy trzeciej drogi, kultury, połączenia obu sposobów patrzenia na rzeczywistość. Czy pół wieku po wykładzie Snowa nadal zamieszkujemy światy równoległe? Odpowiedzi na to pytanie szukać będziemy podczas popularnonaukowej konferencji „Światy równoległe”, którą organizuje Instytut Anglistyki UW oraz Wydział Fizyki UW, we współpracy z „Zapytaj fizyka”. Informacje o konferencji znaleźć można także na stronie http://anglistykaifizyka.uw.edu.pl/

PROGRAM – 22 października 2016

10:30-12:00   Fizycy kontra humaniści
Prowadzenie: Marta Iwaszkiewicz z Teatru Improwizacji Hulaj oraz Hurt Luster

Człowiek i jego świadomość jako maszyna
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (filozof) vs Maciej Łabęcki (fizyk)

Piękno jako kryterium prawdy
Katarzyna Fetlińska (anglistka) vs Krzysztof Turzyński (fizyk)

Subiektywizm vs obiektywizm: rola obserwatora
Weronika Kaźmierczak (anglistka) vs Rafał Demkowicz-Dobrzański (fizyk)

Zmiany paradygmatów
Piotr Szymczak (anglista) vs Piotr Szymczak (fizyk)

Czas i jego rola, nieodwracalność oraz cykliczność
Maciej Rosiński (anglista) vs Piotr Kucharski (fizyk)

Chaos czy porządek?
Tomasz Łysakowski (ekspert komunikacji) vs Mariusz Białecki (fizyk)

12:00 – przerwa

12:15-13:30   Rozmowa z Jerzym Vetulanim
Prowadzenie: Piotr Szymczak (anglista) i Piotr Szymczak (fizyk)

13:30 – przerwa

15:00-16:30   Podstawy mechaniki kwantowej
Wykład/dyskusja: Andrzej Dragan i Szymon Majewski

16:30 – przerwa

17:00-18:30   Granice poznania / Czy nauka odpowie kiedyś na wszystkie pytania? – Debata:
Jadwiga Staniszkis (socjolog), Iwo Białynicki-Birula (fizyk), Stanisław Obirek (teolog),
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (filozof); moderator: Andrzej Dragan (fizyk)