W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Globalne ocieplenie okiem fizyka

Prof. Szymon Malinowski

Prof. Szymon Malinowski

Szymon Malinowski jest profesorem nauk o Ziemi, pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował i prowadził badania w Kanadzie, Niemczech, USA. Jest członkiem wielu rad i komitetów naukowych, w szczególności członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe prof. Malinowskiego obejmują fizykę chmur i opadów, turbulencję atmosferyczną, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych, pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu, pomiary zdalne, przewidywalność procesów atmosferycznych. Pracował nad aspektami meteorologii stosowanej, m.in. oddziaływaniem chłodni kominowych z atmosferą. Prowadził ponad 20 projektów naukowych dotyczących tych tematów.

Prof. Malinowski jest zaangażowanym popularyzatorem nauki. Jest współzałożycielem, autorem i redaktorem portalu http://naukaoklimacie.pl, którego misją jest dostarczenie w przystępny i przejrzysty sposób wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. Bierze udział w programach telewizyjnych i radiowych, jego artykuły można często znaleźć w codziennej prasie, prowadzi zajęcia w ramach Festiwali Nauki, wykłady z meteorologii dla żeglarzy, etc. Jest autorem wielu haseł encyklopedycznych dotyczących fizyki atmosfery.

Materiały z wykładu