W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

21st century nuclear resurgence – opportunities and challenges

William D. Magwood, IV

William D. Magwood, IV

William D. Magwood jest Dyrektorem Generalnym Agencji Energii Jądrowej (NEA), którą to funkcję pełni od 2014 roku. Ma bardzo duże doświadczenie zarówno w regulacyjnych, jak i rozwojowych aspektach energetyki jądrowej, w tym na szczeblu międzynarodowym.

W latach 2010-2014 był jednym z pięciu komisarzy powołanych przez prezydenta USA i zatwierdzonych przez Senat USA do amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (NRC). Będąc komisarzem, opowiadał się za znaczeniem niezależności regulacyjnej w zakresie energii jądrowej oraz koniecznością utrzymania silnych, wiarygodnych i technicznie solidnych przepisów dotyczących energii jądrowej w Stanach Zjednoczonych i wszystkich krajach wykorzystujących energię jądrową.

Przed objęciem stanowiska w NRC, w latach 2005-2010 zapewniał niezależne doradztwo strategiczne i polityczne klientom amerykańskim i międzynarodowym w kwestiach polityki energetycznej, środowiskowej, edukacyjnej i technologicznej. W latach 1998-2005 William Magwood był dyrektorem rządowego programu cywilnej energii jądrowej w amerykańskim Departamencie Energii (DOE). Podczas swojej kadencji założył Idaho National Laboratory; zainicjował działania, które odwróciły tendencję spadkową w edukacji w zakresie technologii jądrowych w USA; oraz uruchomił ważne inicjatywy, takie jak Generation IV International Forum (GIF) i US „Nuclear Power 2010”, które pomogły wznowić budowę elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Był również aktywnie zaangażowany w prace NEA, służąc jako członek Prezydium Komitetu Sterującego w latach 1999-2005, w tym jako przewodniczący Komitetu Sterującego w latach 2004-2005.

Przed rozpoczęciem pracy w DOE, William Magwood zarządzał badaniami nad energią elektryczną i programami polityki nuklearnej w Edison Electric Institute w Waszyngtonie, a także był naukowcem w Westinghouse Electric Corporation w Pittsburghu w Pensylwanii. Posiada on tytuły licencjata w dziedzinie fizyki i języka angielskiego na Uniwersytecie Carnegie Mellon oraz tytuł magistra sztuk pięknych na Uniwersytecie w Pittsburghu.

 

Materiały z wykładu