W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → William D. Magwood, IV

21st century nuclear resurgence – opportunities and challenges

William D. Magwood, IV

William D. Magwood jest Dyrektorem Generalnym Agencji Energii Jądrowej (NEA), którą to funkcję pełni od 2014 roku. Ma bardzo duże doświadczenie zarówno w regulacyjnych, jak i rozwojowych aspektach energetyki jądrowej, w tym na szczeblu międzynarodowym.

W latach 2010-2014 był jednym z pięciu komisarzy powołanych przez prezydenta USA i zatwierdzonych przez Senat USA do amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (NRC). Będąc komisarzem, opowiadał się za znaczeniem niezależności regulacyjnej w zakresie energii jądrowej oraz koniecznością utrzymania silnych, wiarygodnych i technicznie solidnych przepisów dotyczących energii jądrowej w Stanach Zjednoczonych i wszystkich krajach wykorzystujących energię jądrową.

Przed objęciem stanowiska w NRC, w latach 2005-2010 zapewniał niezależne doradztwo strategiczne i polityczne klientom amerykańskim i międzynarodowym w kwestiach polityki energetycznej, środowiskowej, edukacyjnej i technologicznej. W latach 1998-2005 William Magwood był dyrektorem rządowego programu cywilnej energii jądrowej w amerykańskim Departamencie Energii (DOE). Podczas swojej kadencji założył Idaho National Laboratory; zainicjował działania, które odwróciły tendencję spadkową w edukacji w zakresie technologii jądrowych w USA; oraz uruchomił ważne inicjatywy, takie jak Generation IV International Forum (GIF) i US „Nuclear Power 2010”, które pomogły wznowić budowę elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Był również aktywnie zaangażowany w prace NEA, służąc jako członek Prezydium Komitetu Sterującego w latach 1999-2005, w tym jako przewodniczący Komitetu Sterującego w latach 2004-2005.

Przed rozpoczęciem pracy w DOE, William Magwood zarządzał badaniami nad energią elektryczną i programami polityki nuklearnej w Edison Electric Institute w Waszyngtonie, a także był naukowcem w Westinghouse Electric Corporation w Pittsburghu w Pensylwanii. Posiada on tytuły licencjata w dziedzinie fizyki i języka angielskiego na Uniwersytecie Carnegie Mellon oraz tytuł magistra sztuk pięknych na Uniwersytecie w Pittsburghu.

 

Materiały z wykładu