W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Trzęsienia ziemi i dryfujące kontynenty

Prof. Marek Grad

Prof. Marek Grad

Marek Grad jest profesorem Nauk o Ziemi. Głównym obszarem jego zainteresowań jest sejsmologia strukturalna, w szczególności badania skorupy i górnego płaszcza Ziemi metodami sejsmologii eksplozyjnej. Brał udział w eksperymentach głębokich sondowań sejsmicznych m.in. w Polsce, Finlandii, Antarktyce Zachodniej, na Spitsbergenie.

Prof. Grad pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2002 był dyrektorem Instytutu Geofizyki działającego przy tym wydziale. Jest też członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, pełnił funkcję dziekana Wydziału III PAN (Nauki Ścisłe i Nauki o Ziemi), obecnie wchodzi w skład rady kuratorów tego wydziału. Prof. Grad udziela się też w wielu innych instytucjach i stowarzyszeniach naukowych: należy do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jest członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk, należał do komitetu sterującego w programie NATO Science for Peace, należy do komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism naukowych.

Prof. Grad jest także uznanym popularyzatorem nauki. Od wielu lat prowadzi wykłady popularnonaukowe, bierze udział w festiwalach nauki, jego wypowiedzi i artykuły często można usłyszeć lub przeczytać w radio, gazetach i czasopismach, popularnych portalach internetowych. Jedną z jego pasji – niezależnie od pracy naukowej – jest również turystyka górska.

Materiały z wykładu