W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

What is time?

Prof. Carlo Rovelli

Prof. Carlo Rovelli

Carlo Rovelli uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Padwie w 1986 roku i po kilku latach pracy w Rzymie, Trieście, i na Uniwersytecie Yale został profesorem na Uniwersytecie w Pittsburghu, gdzie pracował do 2000 r. Obecnie jest profesorem w Centrum Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w Marsylii, gdzie prowadzi grupę badawczą zajmującą się teorią kwantowej grawitacji.

Teoria grawitacji i struktura czasoprzestrzeni to główne zainteresowania naukowe prof. Rovelli. Jest on współtwórcą Pętlowej Kwantowej Grawitacji, jednym z pomysłodawców formalizmu pian spinowych, badał rolę czasu w mechanice klasycznej i kwantowej, wprowadził nową interpretację mechaniki kwantowej. Zajmuje się również historią i filozofią nauki, a także jej związkami z religią.

Prof. Rovelli było wielokrotnie nagradzany za działalność naukową. Otrzymał nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Teorii Względności i Grawitacji za wybitne osiągnięcia w fizyce teoretycznej, honorowe wyróżnienia uniwersytetów w Buenos Aires i w Pekinie, jest członkiem Międzynarodowej Akademii Filozofii Nauki oraz Institut Universitaire de France. Napisał kilka książek popularyzujących naukę, z których ostatnia „Seven Brief Lessons on Physics” została przetłumaczona na ponad 50 języków, osiągając w sumie nakład ok. miliona egzemplarzy. Jest też autorem monografii poświęconej greckiemu filozofowi Anaksymanderowi z Miletu.

Materiały z wykładu