W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Strona głównaWykłady → Prof. Ewelina Knapska

Jak zrozumieć emocje? Sekrety mózgu okiem przyrodnika

Prof. Ewelina Knapska

Ewelina Knapska ukończyła studia na kierunkach biologia i psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN badała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Werki i prof. dr. hab. Leszka Kaczmarka wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na poszczególne części ciała migdałowatego. Po uzyskaniu stopnia naukowego odbyła dwuletni staż w grupie Stephena Marena w University of Michigan, Ann Arbor, USA.

Wróciwszy do Polski, otrzymała stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i podjęła pracę w Instytucie Nenckiego, gdzie po uzyskaniu habilitacji została profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem nowo założonego Laboratorium Neurobiologii Emocji. W 2016 roku Europejska Rada ds. Badań (ERC) przyznała jej Starting Grant na zbadanie roli ciała migdałowatego w kontroli społecznie przekazywanych emocji. Od 2018 roku współkieruje Centrum Doskonałości w Zakresie Neuroplastyczności i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego.

Podczas wykładu zatytułowanego „Jak zrozumieć emocje? Sekrety mózgu okiem przyrodnika” prof. Knapska opowie o swojej pracy w Laboratorium Neurobiologii Emocji, a w szczególności o próbach znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: czym są emocje? Jakie procesy mózgowe leżą u podstaw zjawisk nazywanych emocjami? Jak zarażamy się emocjami innych? Które komórki nerwowe odpowiadają za przeżywanie emocji? Jak precyzyjnie „wyłączać” niektóre emocje?

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu