W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Jak zrozumieć emocje? Sekrety mózgu okiem przyrodnika

Prof. Ewelina Knapska

Prof. Ewelina Knapska

Ewelina Knapska ukończyła studia na kierunkach biologia i psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN badała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Werki i prof. dr. hab. Leszka Kaczmarka wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na poszczególne części ciała migdałowatego. Po uzyskaniu stopnia naukowego odbyła dwuletni staż w grupie Stephena Marena w University of Michigan, Ann Arbor, USA.

Wróciwszy do Polski, otrzymała stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i podjęła pracę w Instytucie Nenckiego, gdzie po uzyskaniu habilitacji została profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem nowo założonego Laboratorium Neurobiologii Emocji. W 2016 roku Europejska Rada ds. Badań (ERC) przyznała jej Starting Grant na zbadanie roli ciała migdałowatego w kontroli społecznie przekazywanych emocji. Od 2018 roku współkieruje Centrum Doskonałości w Zakresie Neuroplastyczności i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego.

Podczas wykładu zatytułowanego „Jak zrozumieć emocje? Sekrety mózgu okiem przyrodnika” prof. Knapska opowie o swojej pracy w Laboratorium Neurobiologii Emocji, a w szczególności o próbach znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: czym są emocje? Jakie procesy mózgowe leżą u podstaw zjawisk nazywanych emocjami? Jak zarażamy się emocjami innych? Które komórki nerwowe odpowiadają za przeżywanie emocji? Jak precyzyjnie „wyłączać” niektóre emocje?

Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

Materiały z wykładu