W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Cztery oblicza geometrii: od postulatów Euklidesa do Hipotezy Kosmicznego Cenzora

Prof. Maciej Dunajski

Prof. Maciej Dunajski

Maciej Dunajski jest profesorem fizyki matematycznej i członkiem Clare College na Uniwersytecie Cambridge. Profesor Dunajski uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie prowadził badania w grupie Rogera Penrose’a, oraz habilitację i tytuł profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładał między innymi na Uniwersytetach w Berkley, w Princeton, oraz Uniwersytecie Harvarda.

Profesor Dunajski jest autorem ponad 80 prac naukowych, oraz monografii z zakresu z geometrii, ogólnej teorii względności i teorii solitonów. Jest również autorem książki popularnonaukowej „Geometry: A Very Short Introduction”. W 2009 roku Dunajski, wspólnie z Robertem Bryantem i Mikiem Eastwoodem, znaleźli rozwiązanie XIX- wiecznego problemu metryzowalności, który pozostawał otwarty od ponad 120 lat.

W roku 2022 Londyńskie Towarzystwo Matematyczne przyznało Maciejowi Dunajskiemu prestiżowe Stypendium Atiyah’a. W 2023 Dunajski uzyskał pierwszą nagrodę Fundacji Badań nad Teorią Grawitacji (poprzedni zdobywcy tej nagrody to między innymi Stephen Hawking, Roger Penrose oraz czterech laureatów Nagrody Nobla).

Od 20 lat Profesor Dunajski jest zaangażowany w pomoc krajom Afryki subsaharyjskiej w rozwijaniu nauk matematycznych i przyrodniczych.

Badania nad geometrią mają co najmniej 2500 lat i to właśnie w tej dziedzinie po raz pierwszy narodziła się koncepcja dowodu matematycznego – rozumowania dedukcyjnego na podstawie zbioru aksjomatów. Na wykładzie zostaną zaprezentowane cztery obszary geometrii: euklidesowa, nieeuklidesowa, geometria rzutowa w sztuce renesansu oraz geometria czasoprzestrzeni wewnątrz czarnej dziury.

 

Materiały z wykładu