W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Wszechświat widziany przez satelitę Planck

Prof. Marek Demiański

Prof. Marek Demiański

Marek Demiański jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się astrofizyką relatywistyczną i kosmologią. W latach 1992-1995 był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Pełni ważne funkcje w międzynarodowych programach badawczych – m.in. był współkierownikiem dwóch europejskich konsorcjów przygotowujących misję satelity Planck. Prof. Demiański współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Instytutem Badań Przestrzeni Kosmicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytutem Nielsa Bohra w Kopenhadze i Uniwersytetem Frederico II w Neapolu. Był profesorem wizytującym w California Institute of Technology, na Uniwersytecie Stanu Teksas w Austin, od wielu lat współpracuje z Williams College w Massachusetts w USA.

Na początku swojej drogi naukowej prof. Demiański zajmował się matematycznymi i fizycznymi aspektami ogólnej teorii względności. Od lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia zajmuje się głównie astrofizyką relatywistyczną i kosmologią, w szczególności procesem powstawania struktury we Wszechświecie, własnościami promieniowania reliktowego oraz naturą ciemnej energii i ciemnej materii.

Prof. Demiański prowadzi również aktywną działalność popularyzującą fizykę i astronomię: jest autorem wielu przystępnych artykułów oraz gościem programów radiowych i telewizyjnych, prowadzi wykłady i dyskusje popularnonaukowe. Jego wykłady zawierają nie tylko solidną porcję wiedzy naukowej, lecz także wiele intrygujących ciekawostek historycznych oraz niemałe dawki humoru.

Ten wykład „Zapytaj fizyka” odbędzie się będzie w ramach Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW.

Materiały z wykładu