Bieganie po wodzie

Pytanie

Pyta Norbert

jak silne musiałyby być ludzkie mięsnie żeby można było biec po wodzie nie zrywając błonki napięcia powierzchniowego i jakie działają tam siły

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

„Błonka” powierzchniowa nie jest tak mocna, żeby była potrzebna wielka siła. Na jeden metr obwodu swobodnej powierzchni czystej wody działa siła około 0,07 N (współczynnik napięcia powierzchniowego wody wynosi około 0,07 N/m), czyli siła, z jaką Ziemia przyciąga masę 7 g. Biorąc pod uwagę, że obwód obu stóp człowieka jest właśnie rzędu 1 m, widać, że człowiek jest około 10000 razy za ciężki, żeby chodzić po wodzie podtrzymywany napięciem powierzchniowym. Trzeba więc podziwiać nartniki, którym się to udaje!