Strona głównaPytania → Bilans energetyczny Ziemi

Bilans energetyczny Ziemi

Pytanie

Pyta Mariusz

Pytanie dotyczy bilansu energetycznego Ziemi:
1. Jaka część energii docierającej do Ziemi łącznie z atmosferą i oceanami jest przez nie pochłaniana?
2. Jaka ilość energii jest wypromieniowywana przez Ziemię w przestrzeń kosmiczną?

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Najbardziej aktualny bilans energii systemu klimatycznego można znaleźć na pierwszym rysunku w takim artykule. Bilans jaki tu przedstawiono dotyczy strumieni energii dla $1m^2$ powierzchni naszej planety — chcąc otrzymać wartości dla całej planety trzeba liczby pomnożyć przez jej powierzchnię wyrażoną w $m^2$. Strzałki obrazujące strumienie energii są opatrzone liczbami, które podają ich wielkość w $W/m^2$. Poniżej, w nawiasach, przedstawiono zakres niepewności lub zmienności dla każdej z liczb. Z diagramu wynika wprost, że od Słońca dociera średnio do każdego $m^2$ naszej planety $340W$ (w ciągu każdej sekundy $340J$), z czego powierzchnia Ziemi pochłania $160W$, atmosfera $80W$, natomiast reszta promieniowania słonecznego jest odbijana. Ziemia emituje w kosmos ok. $239W$ z każdego metra kwadratowego, nierównowaga wynosi nieco poniżej $1W/m^2$, najbardziej prawdopodobna wartość to $0.6W/m^2$.

W analizie tej pominięto strumienie ciepła geotermalnego i produkowanego przez ludzkość (spalanie paliw kopalnych), które wynoszą odpowiednio $0.096W/m^2$ i ok. $0.024W/m^2$.