Co jest źródłem pola magnetycznego planet i gwiazd?

Pytanie

Pyta Anna

Pole magnetyczne Ziemi to skutek obrotu jądra Ziemi. Wybuchy na Słońcu powstają na skutek zaburzeń pola elektromagnetycznego Słońca. Co jest źródłem pola elektromagnetycznego Słońca? Czy fuzja wodoru powoduje zakłócenia pola elektromagnetycznego Słońca?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Pole magnetyczne planet i gwiazd powstaje wskutek tzw. dynama planetarnego powstającego w płynnych lub gazowych warstwach przewodzących prąd elektryczny. Wskutek ruchu takiego ośrodka w początkowym słabym polu magnetycznym (np. międzyplanetarnym) indukowany zostaje w ośrodku prąd elektryczny, który prowadzi do powstania pola magnetycznego. To pole magnetyczne powoduje indukowanie prądu w innej części ośrodka, itd. Jeżeli któreś indukowane pole wzmocni wystarczająco początkowe pole to pojawi się efekt dynama. Do jego powstania potrzebna jest wystarczająco duża objętość przewodzącej cieczy lub gazu obracająca się wystarczająco szybko i musi w niej występować ruch konwekcyjny (lub podobny), czyli musi być tam źródło energii. Tak generowane pole magnetyczne występuje we wszystkich wielkich planetach Układu Słonecznego, w Ziemi, w Merkurym i w Słońcu. Fuzja wodoru w Słońcu jest źródłem konwekcji, więc jest konieczna do powstanie pola.