Co nadaje masę bozonowi Higgsa?

Pytanie

Pyta Jacek

Jeśli masa elektronu i kwakrów wynika z interakcji z polem Higgsa, którego kwantem jest bozon Higgsa, to co nadaje masę bozonowi Higgsa, który ma bardzo dużą masę? Interakcja z samym sobą?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Oddziaływanie bozonu Higgsa z samym sobą daje istotny wkład do jego masy. Nie jest to jednak wkład jedyny. Dynamikę pól w kwantowej teorii pola określa tzw. gęstość lagranżjanu. W przypadku Modelu Standardowego nie ma w niej wyrazów masowych dla pól leptonów (elektronu, mionu, taonu i neutrin), kwarków, ani bozonów cechowania (fotonu, gluonu oraz bozonów $W$ i $Z$), gdyż takie wyrazy naruszałyby symetrie definujące tę teorię. Dopuszczalny jest natomiast wyraz masowy dla pola Higgsa. Dopuszczalne są też wyrazy opisujące oddziaływania z polem Higgsa, które wpływają na masy cząstek po przyjęciu przez pole Higgsa niezerowej wartości w stanie o najniższej energii (stanie próżni).