Co nauka, zwłaszcza fizyka, mówi o Całunie Turyńskim?

Pytanie

Pyta Mateusz

Co nauka, zwłaszcza fizyka, mówi o Całunie Turyńskim? Czy środowisko naukowe potwierdza jego autentyczność i dlaczego tak/nie?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Całun Turyński był (i jest) obiektem dogłębnych badań naukowych, łączących techniki z wielu dziedzin: fizyki, chemii, biologii, medycyny, a także nauk humanistyczno-społecznych. Badano jaka jest w nim zawartość pyłków roślin i DNA, identyfikowano grupę krwi, analizowano techniki malarskie i tkackie. Niektóre z tych badań wspomniane są na tej stronie. Badanie Całunu uznawane nawet bywa za odrębną dziedzinę, zwaną syndologią. Badaniom Całunu poświęconych jest wiele publikacji, wymienionych m.in. na tej (pod)stronie — wiele z nich to prace opublikowane w uznanych czasopismach naukowych, jak można się zorientować po podanych odnośnikach bibliograficznych. Powyższa (pod)strona jest częścią oficjalnej strony internetowej poświęconej Całunowi.

Jedne z bardziej istotnych badań Całunu, które związane są z fizyką, dotyczyły jego datowania radiowęglowego, czyli wyznaczenia daty jego powstania dzięki pomiarowi zawartości izotopu węgla $^{14}$C. Badania te przeprowadzone zostały niezależnie przez trzy laboratoria — w Zurichu, Oxfordzie, i Arizonie — a ich wyniki opublikowane zostały w prestiżowym piśmie Nature w 1989 roku; z artykułem tym można zapoznać się tutaj. Wyniki tych badań zwięźle podsumowuje streszczenie (abstrakt) artykułu, które brzmi:

Very small samples from the Shroud of Turin have been dated by accelerator mass spectrometry in laboratories at Arizona, Oxford and Zurich.  As Controls, three samples whose ages had been determined independently were also dated.  The results provide conclusive evidence that the linen of the Shroud of Turin is mediaeval.”

Tzn. z badań tych wynika, że Całun powstał w średniowieczu. Bardziej dokładne oszacowanie daty podane jest w podsumowaniu artykułu:

„The results of radiocarbon measurements at Arizona, Oxford and Zurich yield a calibrated calendar age range with at least 95% confidence for the linen of the Shroud of Turin of AD 1260 – 1390 (rounded down/up to nearest 10 yr). These results therefore provide conclusive evidence that the linen of the Shroud of Turin is mediaeval. The results of radiocarbon measurements from the three laboratories on four textile samples, a total of twelve data sets, show that none of the measurements differs from its appropriate mean value by more than two standard deviations. The results for the three control samples agree well with previous radiocarbon measurements and/or historical dates.”

Tzn. badania przeprowadzone niezależnie w trzech różnych laboratoriach dają zgodny wynik, zgodnie z którym Całun powstał w okresie pomiędzy latami 1260 a 1390. Mimo pewnych zgłaszanych wątpliwości dotyczących tego badania, uznani naukowcy są przekonani, że nie ma przesłanek by powyższe wyniki podważać. Zatem, zgodnie z wynikami tych badań, opublikowanymi w jednym z najbardziej prestiżowych pism naukowych, Całun jest autentycznym średniowiecznym materiałem.