Co obserwują obserwatorzy w efekcie Unruha?

Pytanie

Pyta Jan

Chciałbym zapytać o interpretację konsekwencji efektu Unruha. Zgodnie z moim rozumieniem obserwator przyspieszający (A) obserwuje cząstki, które nie istnieją z punktu widzenia obserwatora znajdującego się w spoczynku (B). Wobec tego wydaje się, że powstaje pewnego rodzaju paradoks. Jeżeli obserwator A zacznie oddziaływać z tymi cząstkami, tj. np nagrzewać się w wyniku zderzeń, to jak będzie to wyglądać z punktu widzenia obserwatora B? Czy będzie widział konsekwencje tych oddziaływań? I drugie chyba jeszcze trudniejsze pytanie, w moim rozumieniu prowadzące do paradoksu. Czy obserwator A będzie obserwował oddziaływanie tych cząstek z obserwatorem B? Dajmy na to, że obserwator A przyspiesza, natomiast obserwator B porusza się ruchem jednostajnym i w pewnej „chwili” są bardzo blisko siebie, co powinno doprowadzić do zderzenia obserwatora B z tymi cząstkami z perspektywy obserwatora A, ale oznaczałoby, że obserwator zderza się z cząstkami, które z jego punktu widzenia nie istnieją.

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Andrzej Dragan

Przyspieszający obserwator (A) obserwowany przez obserwatora (B) rzeczywiście zacznie się nagrzewać. Może to objawiać się na przykład tym, że przyspieszający obserwator (A) będzie „świecić” emitowanymi przez siebie cząstkami – tak zaobserwuje to obserwator spoczywający. Owe „wyświecone” cząstki mogą już oddziaływać ze spoczywającym obserwatorem (B).