Co się dzieje z produktami spalania paliwa lotniczego emitowanymi przez samoloty?

Pytanie

Pyta Jan

Co dzieje się z zanieczyszczeniami pozostawionymi przez samoloty na wysokości od 8-12 km nad Ziemią i jaki jest ich rozkład w przestrzeni? Cząsteczki o ciężarze właściwym większym niż powietrze poruszają się zgodnie z prądem powietrza na tej wysokości oraz w kierunku Ziemi. Jeżeli nad punktem A Ziemi przelatuje codziennie np. X samolotów, to co można powiedzieć o rozkładzie tych zanieczyszczeń opadających na Ziemię? Czy istnieją jakieś modele opisujące statystyczny rozkład zanieczyszczań względem Ziemi, pozostawianych przez samoloty poruszające się na wysokościach przelotowych?

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Paliwo lotnicze to węglowodory, w wyniku spalenia powstaje dwutlenek węgla i woda (w postaci pary). Ponieważ temperatura w komorze spalania silnika jest wysoka, dodatkowo zachodzą tam reakcje łączenia się azotu i tlenu obecnego w powietrzu i spaliny zawierają pewną ilość tlenków azotu. Emisje ze spalania paliwa lotniczego powodują zatem wzrost wilgotności, koncentracji dwutlenku węgla i tlenków azotu na wysokościach przelotowych. Woda częściowo kondensuje i przekształca się w chmury cirrus i z czasem spada w dół w postaci kryształków lodu; pozostałe gazy powoli mieszają się w atmosferze. Im większy ruch lotniczy, tym większe zmiany w składzie atmosfery na wysokościach przelotowych i tym więcej chmur cirrus. Efekty te są na tyle znaczące, ze daje się je mierzyć i obserwować, a spalanie  jednostki masy paliwa lotniczego przez samolot na pułapie przekłada się na silniejsze zmiany efektu cieplarnianego, niż gdyby tę samą ilość paliwa spalić przy powierzchni Ziemi.