Strona głównaPytania → Co się stanie jeśli pozyton...

Co się stanie jeśli pozyton zderzy się z protonem?

Pytanie

Pyta Adam

Co się stanie jeśli pozyton zderzy się z protonem?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Zderzenie może być elastyczne lub nieelastyczne. W przypadku zderzenia elastycznego produktami reakcji będą swobodny pozyton i swobodny proton, plus ewentualnie fotony wyemitowane w wyniku zmiany kierunku lotu przez cząstki naładowane.

Jeśli całkowita energia obu cząstek w układzie ich środka masy jest mniejsza od $(m_p + 3 m_e) c^2$ (gdzie $m_p$ jest masą protonu, a $m_e$ masą elektronu), to zderzenie zawsze będzie elastyczne. Przy wyższych energiach możliwe jest zderzenie nieelastyczne z produkcją pary elektron-pozyton. Przy jeszcze wyższych energiach wśród produktów reakcji mogą się pojawić neutralne i naładowane mezony $\pi$, potem również pary mion-antymion, itd. Przy bardzo dużych energiach, takich jak w zderzeniach proton-elektron w akceleratorze HERA, dominują procesy z bardzo wieloma cząstkami w stanie końcowym.