Co się stanie z plastikową butelką w kosmosie?

Pytanie

Pyta Jakub Kumor

Co się stanie z plastikową butelką umieszczoną w próżni kosmicznej z której wyssie się całe zawarte w niej powietrze? Czy będzie się ona gniotła tak jak miałoby to miejsce na Ziemi, czy nie, i dlaczego?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Butelka ulegnie zgnieceniu gdy ciśnienie panujące w jej wnętrzu będzie dostatecznie mniejsze od ciśnienia panującego na zewnątrz butelki. Jak duża musi być różnica ciśnień zależy od sztywności materiału z którego wykonana jest butelka. Gdyby faktycznie udało nam się usunąć całe powietrze z wnętrza butelki, wtedy ciśnienie wewnątrz byłoby zero, panowałaby tam idealna próżnia. Próżnia kosmiczna nie jest idealna. Na linii Kármána (100 km od powierzchni Ziemi), symbolicznej lini oddzielającej atmosferę ziemską od przestrzeni kosmicznej, panuje ciśnienie około $10^{-3}$ hPa (czyli 0.1 Pa). Dalej w przestrzeni kosmicznej ciśnienie spada do jeszcze mniejszych wartości rzędu nawet $10^{-17}$ hPa.

Wracając do butelki, na linii Kármána różnica ciśnień wynosiłaby niecały Paskal. Jest to z pewnością zbyt mała różnica ciśnień by zgnieść butelkę. Dla porównania, leżąca płasko moneta jednogroszowa wywiera ciśnienie około 100 Pa. Głębiej w przestrzeni kosmicznej, gdzie jest jeszcze mniejsze ciśnienie, butelka tym bardziej nie zostanie zgnieciona.