Strona głównaPytania → Co to jest ciśnienie hydrostatyczne?

Co to jest ciśnienie hydrostatyczne?

Pytanie

Pyta Piotr

Jak działa ciśnienie w wodzie? Czy np. ciśnienie w basenie o głębokości 15 metrów na jego dnie jest takie samo jak w otwartym zbiorniku wody (np. morzu) na tej samej głębokości ? Czy jednak inaczej to wygląda, bo dochodzi siła przyciągania ziemskiego ?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Źródłem ciśnienia hydrostatycznego jest siła grawitacji działająca na ciecz. Jest ono równe ciężarowi słupa cieczy nad danym punktem podzielonemu przez jego przekrój poprzeczny.  Wyprowadzenie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne oraz siłę wyporu można znaleźć tutaj w module 4, rozdział 14.

Zatem w obu przypadkach panuje takie samo ciśnienie hydrostatyczne na zadanej głębokości. Całkowite ciśnienie nie musi być identyczne, gdyż prądy morskie oraz fale tworzą ciśnienie dynamiczne związane z ruchem cieczy, które trzeba dodać do hydrostatycznego. Jednak w większości przypadków jest ono zaniedbywalnie małe.