Co wiemy o entropii pola grawitacyjnego?

Pytanie

Pyta jerzy

Niektóre rozwiązania ogólnej teorii względności zawierają tzw. pętle czasowe (Gödel, Tipler). Jeżeli tak, to oznaczałoby to, że ta teoria narusza fundamentalne zasady fizyki, z których wynika, że na każdej linii świata następuje wzrost entropii. Ale jeżeli taka linia przecina się sama z sobą, to co się dzieje z entropią? Przecież nie może ot tak sobie, nagle i z niczego powrócić do poprzedniej wartości.

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Powoływanie się na „fundamentalne prawa fizyki” nie zawsze jest dobrym argumentem, bo zdarza się, że owe „fundamentalne prawa fizyki” okazują się być jedynie fundamentalnymi prawami takiej czy innej teorii fizycznej, tzn. obowiązują one w jednej teorii, a w innej już nie. Przykładem jest tutaj I prawo dynamiki Newtona, które nie obowiązuje w ogólnej teorii względności (OTW), mimo że jest fundamentalnym prawem dla mechaniki newtonowskiej i szczególnej teorii względności.

Jeżeli chodzi o entropię, to aby mówić o jej wzroście trzeba ją najpierw zdefiniować. A z tym w OTW jest poważny problem – mimo że OTW ma już ponad 100 lat, jak do tej pory nikomu nie udało się podać ogólnej definicji entropii pola grawitacyjnego.