Strona głównaPytania → Cząstki i grawitacja

Cząstki i grawitacja

Pytanie

Pyta Mariusz

Oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy cząstkami elementarnymi. Czy został przeprowadzony pomiar siły tego oddziaływania między cząskami el np. takimi jak fotony lub nukleony? Czy istnieją jakiekolwiek dane potwierdzone doświadczalnie mówiące o występowaniu tego typu oddziaływań w świecie cząstek elementarnych?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof A. Meissner

Oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy cząstkami elementarnymi jest o wiele rzędów wielkości mniejsze niż np. oddziaływanie kulombowskie czy słabe i przy badaniach zderzeń w akceleratorach całkowicie zaniedbywalne. Klasyczne wzory na przyciąganie grawitacyjne dwóch protonów z ich odpychaniem kulombowskim dają iloraz wartości sił (niezależny od odległości) około 10-40, co z tego powodu nigdy nie zostało zmierzone. My odczuwamy oddziaływanie grawitacyjne, ponieważ oddziaływanie to się sumuje od wszystkich mas, natomiast atomy, z których się składamy, są neutralne. Jako ciekawostkę można dodać, ze teoretycznie średnia gwiazda powinna mieć ok. s-3/2 protonów (tzw. granica Chandrasekhara), gdzie s jest powyższym stosunkiem – gwiazdy są takie duże, bo ten stosunek jest taki mały…