Czy antybozony istnieją?

Pytanie

Pyta Igor Burdzy

Czy może istnieć „antybozon Higgsa”? Albo jakikolwiek inny „antybozon”?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Bozon Higgsa jest sam dla siebie antycząstką. Istnieje jednak wiele bozonów, które występują w parach cząstka-antycząstka, np. bozony $W^+$ i $W^-$, które przenoszą oddziaływania elektrosłabe. Bozony $W$ są odpowiedzialne za rozpad swobodnego neutronu na proton, elektron i antyneutrino.

Stany związane kwark-antykwark (mezony) też są bozonami. Niektóre z nich są antycząstkami same dla siebie, np. neutralny elektrycznie pion $\pi^0$. Inne występują w parach cząstka-antycząstka, np. naładowane piony $\pi^+$ i $\pi^-$, albo neutralne kaony $K^0$ i $\bar K^0$. Neutralne kaony podlegają mieszaniu, co oznacza, że obserwowane w eksperymentach kaony $K_L$ i $K_S$ są kwantowymi superpozycjami $K^0$ i $\bar K^0$.