Czy antymateria ma jakaś temperaturę?

Pytanie

Pyta Mieczysław

Czy antymateria ma jakaś temperaturę?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Temperatura w układzie bardzo wielu cząstek antymaterii jest dokładnie tak samo określona, jak w układzie bardzo wielu cząstek materii. W przypadku gazu doskonałego jest ona proporcjonalna do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząstki. Nie obserwujemy w przyrodzie powstałych w sposób naturalny układów bardzo wielu cząstek antymaterii, ale w eksperymentach wytwarzamy układy zawierające tysiące lub nawet miliony takich cząstek. Jednym z takich eksperymentów jest badający własności antywodoru eksperyment ALPHA.publikacji tego zespołu z roku 2011 czytamy, że temperatura wyprodukowanego gorącego gazu antyprotonów i pozytonów została obniżona do około 50-100 stopni w skali Kelvina. Kilkaset nich utworzyło atomy antywodoru, które zostały utrzymane i obserwowane przez kilkanaście minut, a następnie uległy anihilacji w zetknięciu ze zwykłą materią.